Duży goniometr jest przydatnym urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to niebywale potrzebne narzędzie w ocenie i monitorowaniu postępów fizjoterapii pacjentów. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki prostej strukturze, tani goniometr umożliwia dokładne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala rozmieszczona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który zamierzamy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej przedstawiam kluczowe ruchy i zasady z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wskazanym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał czysty widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Konieczne jest ustalenie układu odniesienia, w jakim będą robione pomiary. Dotyczy to również badanej kończyny, jak i jej bliskich części i innych form anatomicznych, które mogą mieć wykonywane pomiary.
3. Zrobienie pomiarów w normalnym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność i wykonanie ich w określonym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma kluczowe znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas pomiarów w których używamy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka tego systemu składa się z pierwszych liter przedstawiających płaszczyzny, w których badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 miał ogromne zastosowanie nie wyłącznie w sferze medycznej, jednak też w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do wyznaczania kierunku i kątów w nawigacji, zwykle na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku wobec innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł także użycie w działaniach wojennych. Był stosowany do wyznaczania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku również w sprawach społecznych. Był stosowany do wyznaczania pozycji wroga oraz do przekazywania komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności i możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym też w dziedzinach powiązanych z zabezpieczeniem i obronnością.